Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
logo.png
Základní údaje o Projektu
Název projektu:                      Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“.
Registrační číslo projektu:     CZ.1.06/2.1.00/08.07024
Zahájení realizace:                 26. 4. 2011
Ukončení realizace:               31. 10. 2012
Celkové náklady projektu:      20 813 250,00 Kč
Finanční zdroje EU:               17 691 262,50 Kč
Finanční zdroje kraje:              3 121 987,50 Kč
Projekt Rozšíření datového skladu kraje Vysočina je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Účel projektu
Účelem projektu bylo vytvořit obsáhlý zdroj informací a nástroj pro:obrázek DWH.jpg
 • tvorbu strategických materiálů (pro rozhodovací proces samosprávy)
 • běžnou denní práci zřizovatelských odborů
 • benchmarking organizací v rámci odvětví, hodnocení odvětví, hodnocení organizace
 • nastavení sledování vybraných ukazatelů kvality 
popis projektu a dodavatelé technologií
Projekt byl realizován dodavatelsky ve třech samostatných celcích.
 • Komodita 1 - Vybudování systému pro analýzu nestrukturovaných dat a monitoring nestrukturovaných datových zdrojů (řešeno ve dvou samostatných částích)
 • Komodita 2 - Vybudování datového tržiště Ekonomika a rozpočet kraje.
 • Komodita 3 - Rozšíření datového skladu kraje Vysočina (upgrade stávajícího řešení datového skladu, vybudování datových tržišť mimo obsahu komodit č. 1 a 2)
Komodita 1
Část 1:
Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s., Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČO 27074358
Cena s DPH: 2 041 920,00 Kč
 
Část 2:
Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s., Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČO 27074358
Cena s DPH: 1 638 244,80 Kč
Strukturovaná data představují data uložená v uspořádané struktuře interních a externích databází a v současné době jsou dominantním datovým zdrojem, který je využívaný k podpoře řídících a rozhodovacích procesů. Nestrukturovaná data jsou v pojetí projektu chápána jako „textové“ dokumenty z interních zdrojů kraje. Poměr informací uložených v nestrukturovaných a strukturovaných datech je přibližně 80:20 a objem nestrukturovaných dat roste exponenciálně, zatímco objem dat strukturovaných roste lineárně.
Použité řešení je postaveno na technologii Microsoft SharePoint Server 2010. Hlavním způsobem vyhledávání je fulltextové vyhledávání (včetně logických operátorů. Výsledkem vyhledávání je seznam nalezených dokumentů seřazený dle relevance. Nalezený text obsahuje název, výsek textu a základní metadata (autor, datum vzniku, velikost apod.). Uživatel má možnost dotaz dále upřesňovat dle informací nabízených systémem.
Výsledkem je nástroj, který z retrospektivního popisu reality může poskytovat predikci nejrůznějších dějů – nástroj pro rozhodování a prevenci.
Komodita 2
Dodavatel: GORDIC spol. s r.o., Jihlava Erbenova 4, PSČ 586 01, IČO:  47903783
Cena s DPH: 2 080 800,00 Kč
Tato část řeší kompletně účetnictví a rozpočet kraje:
 • rozpočet kraje (příjmy a výdaje)
 • rozpočet účetnictví kraje
 • majetek (interní majetek na krajském úřadě, majetek kraje obecně)
 • ekonomika obcí (v rozsahu výkazu FIN2-12)
 • cash flow
 • finance projektů
Komodita 3
Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s., Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČO 27074358
Cena s DPH: 14 871 250,80 Kč
Realizací této části projektu byl datový sklad rozšířen o:
 • tržiště školství (všechny statistiky UIV) - sledování různých ukazatelů podle typů škol
 • tržiště zdravotnictví – import ze sjednoceného ERP ve zdravotnictví (hospodaření - obraty nákladových a výnosových účtů až do konkrétního analytického účtu, pohledávky a závazky, mzdové výkaznictví, výdaje z nemocničních lékáren, plány oprav, karty investic, přehled platebvýkonů  od zdravotních pojišťoven)
 • investice a opravy na majetku kraje realizované odborem majetkovým, evidence veškerého nemovitého majetku v hospodaření příspěvkových organizací
 • dotace - propojení se systémem eDotace (všechny dotace poskytovaných krajem)  a CEDR III (registr dotací ČR)
 • katastr nemovitostí (výpisy dle listu vlastnictví)
 • vnitřní provoz úřadu (elektronická evidence nepřítomnosti na pracovišti)
 • projektové řízení - sledování evropských projektů realizovaných Krajem Vysočina
 • evidence veřejných zakázek
 • rozšířené tržiště bezpečnost (nově evidence dopravních nehod)
 • tržiště statistika