Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VN.jpgAnalytické a statistické služby Vás vítají
 
 
Kraj Vysočina realizuje již několik let řadu aktivit, zaměřených na zavádění moderních IT technologií také do oblasti sběru dat. Již v roce 2004 začal kraj budovat datový sklad jako centralizované úložiště pro veškerá data, která vznikají jako produkt procesů fungování krajského úřadu, kraje, či příspěvkových organizací.  Součástí datového skladu jsou od počátku jeho fungování také data statistického charakteru, která se kumulují ze zdrojů různých statistických institucí. Datový sklad se tak mohl stát datovou základnou pro analýzy, reporty a v neposlední řadě také nástrojem pro zpřístupnění dat uživatelům. Analytický portál jako „brána“ k výstupům z datového skladu je také budován již několik let.  Nyní prošel velkou změnou, jeho nová podoba byla navržena v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“ (blíže o projektu viz odkaz). Použitou technologií je Microsoft SharePoint Server 2010.
 
Kromě dosud publikovaných sekcí Bezpečnost, Jak se žije na Vysočině, Ekonomika obcí, Nezaměstnanost a informací o příspěvkových organizacích Vám nabízíme zcela nový pohled na dotace a to jak z rozpočtu kraje, tak rozpočtu státu. Novinkou je i možnost tvorby vlastních analýz v sekcích Dotace, Statistika, Bezpečnost a Registry. Práci s těmito analýzami Vám usnadní návody. Doufám, že budete s novým portálem spokojeni a naleznete na něm spoustu užitečných a zajímavých informací.
 
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
Kraj Vysočina v číslech

Population509,475 (1/1/2016)
Area6,795.60 (km², 2014)
Number of municipalities704
Unemployment7.35 (%, 12/2014)
Crime rate13.49 (crime per 1000 inhabitants, 2015)
Traffic accidents3,709 (2014)
Average salary23,236 (CZK, 2014)
GDP per capita327,171.00 (CZK, 2013)