Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jak se žije na Vysočině
 
Podívejte se na vývoj pozice krajů v čase v animovaných grafech. Ovládání je velmi intuitivní ...

Pro prohlížení této sekce potřebujete ADOBE FLASH PLAYER.

 

 Výstupy modelu v sestavách - s prolinkem na grafy v pohybu

 
  
  
CELKOVÉ HODNOCENÍModel komparace krajů - souhrnný výsledek všech ukazatelů
- MakroekonomikaModel komparace krajů - výsledek ukazatelů z oblasti makroekonomiky
- Inovační schopnostModel komparace krajů - výsledek ukazatelů z oblasti inovační schopnosti
- Kvalita životaModel komparace krajů - výsledek ukazatelů z oblasti kvality života
Detailní data ukazatelů vstupijících do modeluZobrazení výkonové i dynamické složky, výběr ukazatele
Komparace krajů - vše v jednomStatické grafy komparace krajů, možnost stažení celého modelu do xls
 

 O modelu -cíle, metody, ukazetele

 

Cíle modelu cr-kraje.gif

Cílem modelu je podat vypovídající informaci o pozici jednotlivých krajů ve všech (dle názoru zpracovatele) oblastech jejich rozvoje. Model porovnává nejen aktuální výkonnost krajů, ale zahrnuje i potenciál dalšího rozvoje, tj. dynamickou složku vývoje zvolených ukazatelů.

Metodika komparace

Model porovnává jak VÝKONNOSTNÍ tak DYNAMICKOU složku daného ukazatele.
Výkonostní složka ukazuje stav a pozici kraje v posledním známém roce (v některých případech byl použit průměr ukazatele od roku 2000) a je zobrazována na ose x.
Dynamická složka ukazuje růstu či pokles daného ukazatele od počátku existence krajů, tj. roku 2000 (v některých případech byl opět použit průměr ukazatele od roku 2000)a je zobrazována na ose y.
Kraje jsou u každého ukazatele seřazeny od nejhoršího k nejlepšímu v obou složkách a je jim přiřazeno příslušné pořadí. Tedy pořadí 14 znamená nejlepší z krajů, pořadí 1 nejhorší.
Při zobrazení v grafech je důležitá pozice kraje vůči ostatním krajům. Čím výše se daný kraj nachází, tím vyšší dynamiku rozvoje vykazuje a naopak. Pozice napravo znamená aktuální vysokou výkonnost, nalevo pak malou výkonnost ve srovnání s ostatními kraji.
U celkového hodnocení a agregovaných hodnocení za oblasti (makroekonomika, inovační schopnost, kvalita života) je použit průměr všech pořadí, přičemž všechny ukazatele mají stejnou váhu.
Zvolená metodika vychází z publikace Jaroslava Kahouna Ukazatele regionální konkurenceschopnosti v ČR.

Zvolené ukazatele

Do modelu byly zahrnuty ukazatele, u nichž existuje průkazná časová řada od roku 2000 a jejichž regionální vypovídající schopnost není příliš zkreslena. Rovněž nejde o absolutní výše jednotlivých ukazatelů, ale porovnání jednotlivých krajů mezi sebou, případně k průměru za celou ČR.
Na této stránce používáme analytické webové nástroje Google.
U grafů v pohybu není na osách použit průměr pořadí ale součet pořadí tak, aby bylo možné rozlišit i malý rozdíl v pozici krajů, což však vzájemnou pozici krajů nijak nemění.


NÁŠ TIP:  

Seznamte se s publikací Jak se žije na Vysočině.