Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jak se žije na Vysočině
 
Podívejte se na vývoj pozice krajů v čase v animovaných grafech. Ovládání je velmi intuitivní ...

Pro prohlížení této sekce potřebujete ADOBE FLASH PLAYER.

 

 Sestavy

 
  
  
Celkové hodnoceníSestava komparace krajů v celkovém hodnocení
Inovační schopnostSestava komparace krajů dle inovační schopnosti
Komparace krajůStatické grafy komparace krajů, možnost stažení celého modelu do xls
Kvalita životaSestava komparace krajů dle kvality života
MakroekonomikaSestava komparace krajů dle makroekonomiky
Komparace krajů s výběrem ukazateleModel komparace krajů dle vybraného ukazatele, dynamické modely
 

 Dynamické srovnání krajů

 

Cíle modelu cr-kraje.gif

Cílem modelu je podat vypovídající informaci o pozici jednotlivých krajů ve všech (dle názoru zpracovatele) oblastech jejich rozvoje. Model porovnává nejen aktuální výkonnost krajů, ale zahrnuje i potenciál dalšího rozvoje, tj. dynamickou složku vývoje zvolených ukazatelů. Snahou zpracovatele bylo vytvořit maximálně jednoduchý, pružný a univerzální model tak, aby bylo možno v případě potřeby model měnit, přidávat či odebírat zvolené ukazatele.

Metodika komparace

Model porovnává jednak VÝKONNOSTNÍ složku daného ukazatele, tj. stav a pozici kraje v posledním známém roce (v některých případech byl použit průměr ukazatele od roku 2000). Výkonnostní složka je zobrazována na ose x. Na ose y je zobrazována DYNAMICKÁ složka ukazatele, tj. index růstu či poklesu daného ukazatele od počátku existence krajů, tj. roku 2000, do posledního známého období (v některých případech byl opět použit průměr ukazatele od roku 2000). Kraje jsou u každého ukazatele seřazeny od nejhoršího k nejlepšímu v obou složkách a je jim pro přehlednost zobrazení v grafech přiřazeno příslušné pořadí. Tedy pořadí 14 znamená nejlepší z krajů, pořadí 1 nejhorší. U celkového hodnocení za všechny ukazatele je použit průměr všech pořadí, přičemž všechny ukazatele mají stejnou váhu. Při zobrazení v grafech je důležitá pozice kraje vůči ostatním krajům. Čím výše se daný kraj nachází, tím vyšší dynamiku rozvoje vykazuje a naopak. Pozice napravo znamená aktuální vysokou výkonnost, nalevo pak malou výkonnost ve srovnání s ostatními kraji. Zvolená metodika vychází z publikace Jaroslava Kahouna Ukazatele regionální konkurenceschopnosti v ČR.

Zvolené ukazatele

Do modelu byly zahrnuty ukazatele, u nichž existuje průkazná časová řada od roku 2000 a jejichž regionální vypovídající schopnost není příliš zkreslena. Rovněž nejde o absolutní výše jednotlivých ukazatelů, ale porovnání jednotlivých krajů mezi sebou, případně k průměru za celou ČR.
Na této stránce používáme analytické webové nástroje Google.

V grafech celkového hodnocení, hodnocení makroekonomiky, inovační schopnosti a kvality života je časová perioda omezena posledním rokem, ve kterém je známo všech 12 ukazatelů. V těchto celkových grafech není rovněž na osách použit průměr pořadí ale součet pořadí tak, aby bylo možné rozlišit i malý rozdíl v pozici krajů, což však vzájemnou pozici krajů nijak nemění.


NÁŠ TIP:  

Seznamte se s publikací Jak se žije na Vysočině. 

Podívejte se na REGIONÁLNÍ ÚČTY ČSÚ v pohybujících se grafech!