VYSOČINA - KRIMINALITA
Zjištěné tr.činy podle skupin
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vojenské trestné činy
2
1
Mravnostní kriminalita
67
63
43
61
95
66
75
76
91
106
82
Hospodářská kriminalita
1 167
1 163
1 057
893
824
924
984
930
1 056
1 124
1 025
Zbývající kriminalita
695
1 019
1 802
1 915
1 673
1 137
1 325
1 293
1 192
1 243
1 230
Tr. činy proti ústavnímu zřízení
Ostatní majetková kriminalita
396
446
479
501
589
543
581
532
594
567
569
Násilná kriminalita
476
460
504
485
503
541
529
590
642
542
593
Ostatní kriminalita
854
825
732
753
743
938
1 249
1 030
1 213
1 121
1 021
Krádeže prosté
2 834
2 631
3 143
2 729
2 586
2 466
2 246
2 348
2 349
1 931
1 435
Krádeže vloupáním
1 502
1 577
1 852
1 534
1 971
2 063
1 624
1 744
1 624
1 473
925
Celkem
7 993
8 184
9 612
8 872
8 984
8 678
8 613
8 543
8 761
8 107
6 880
ST_PCR_Rkriminalita_VYS