Aktuálnost ukazatelů (zahrnuté období)
Produktivita práce
2000 - 2015
Nezaměstnanost
2000 - 2017
Průměrná tvorba HFK na obyvatele
2000 - 2015
Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele
2000 - 2015
Průměrné výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele
2000 - 2015
Stav přímých zahraničních investic na obyvatele
2000 - 2015
Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na 1000 zaměstnanců
2000 - 2015
Podíl vysokoškoláků na zaměstnaných v NH
2000 - 2016
Zjištěné trestné činy na 1000 obyvatel
2000 - 2016
Střední délka života (naděje dožití)
2000 - 2016
Emise na km2
2000 - 2015
Průměrná hrubá měsíční mzda
2000 - 2016