Přehled veřejných zakázek Kraje Vysočina
útvar
 
stav
číslo spisu
 
název zakázky
název části
druh veř. zakázky
druh zadávacího řízení
název vítěze
smluvní cena bez DPH
smluvní cena s DPH
+ grémium ředitele krajského úřadu
  
990 000
1 188 000
+ odbor analýz a podpory řízení
  
447 841 567
535 100 913
+ odbor dopravy a silničního hospodářství
  
13 605 610 418
15 058 362 679
+ odbor informatiky
  
306 549 728
360 415 465
+ odbor kultury a památkové péče
  
1 670 000
1 987 300
+ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
  
46 609 983
55 495 405
+ odbor majetkový
  
6 898 879 046
7 987 177 255
+ odbor regionálního rozvoje
  
998 403 561
889 857 428
+ odbor sekretariátu hejtmana
  
51 054 809
74 719 786
+ odbor sociálních věcí
  
339 776 985
301 692 429
+ odbor školství, mládeže a sportu
  
159 632 117
193 021 606
+ odbor územního plánování a stavebního řádu
  
3 484 000
4 215 640
+ odbor zdravotnictví
  
198 239 626
486 244 721
+ odbor životního prostředí a zemědělství
  
74 526 956
86 594 629
+ oddělení hospodářské správy
  
30 269 630
30 565 930
+ oddělení řízení lidských zdrojů
  
1 382 941
1 651 274
PR_DPA_VZ_PREHLED_casti_kraj_ext
1/1