VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v Kč (od r. 2010) období 2012/IV, IČO
 
   
BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
   
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
+ Náklady
  
36 967 915.96
285 130.00
36 811 108.01
347 930.00
+ Výnosy
  
35 798 834.72
1 454 211.24
35 735 995.22
1 423 042.79
+ Výsledek hospodaření
  
-1 169 081.24
1 349 011.24
-1 075 112.79
1 239 842.79