Střednědobý výhled rozpočtu
Název organizace
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
IČO organizace
62540009
rok
číslo střednědobého plánu
stav plánu
datum odeslání na kraj
informace k plánu
datum schválení kraje
usnesení
plán podrobně
2019
STR-62540009-2019
schválený
10.4.2018
Střednědobý plán 2019 - 1. verze 04/2018
26.6.2018
1234/19/2018/RK
2018
STR-62540009-2018
archivní
22.5.2017
R. 2018 Střednědobý plán
27.6.2017
1216/22/2017/RK