ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název organizace:
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
IČO organizace:
62540009
+ informace k sestavování rozpočtu:
rok
číslo finančního plánu
stav plánu
datum odeslání na kraj
informace k plánu
datum schválení kraje
usnesení
plán podrobně
2020
FP-62540009-2020-0002
ke schválení
15.9.2020
FP - 62540009-2020-00002 - září 2020 - Aktualizace Investičního plánu
  
FP-62540009-2020-0001
schválený
19.7.2019
FP - 62540009-2020-00001- březen 2020
19.5.2020
0885/16/2020/RK
2019
FP-62540009-2019-0005
archivní
20.12.2019
FP 5/2019 - prosinec - doplnění zdrojů financování, aktualizace čerpání fondů
29.12.2019
verifikováno
FP-62540009-2019-0003
archivní
8.10.2019
FP 3/2019 - říjen 2019 - žádost o změnu plánu oprav
15.10.2019
1694/30/2019/RK
FP-62540009-2019-0002
archivní
15.2.2019
FP 2/2019 - 2. verze - březen 2019
23.4.2019
0696/13/2019/RK
FP-62540009-2019-0001
k přepracování
16.7.2018
FP 2019-7/2018
  
2018
FP-62540009-2018-0002
archivní
6.12.2018
FP 2018 - 2/2018 Doplnění závazných ukazatelů, aktualizace plánu investic a odpisového plánu. Odpisový plán a plán investic- nabytí majetku bezúplatným převodem - 2. odpisová skupina, PC majetku 68 100,-- Kč, oprávky 59 640,-- Kč, odpis r. 2018 1704,-- Kč, ZC 6 756,-- Kč Vyřazení plně odepsaného majetku ve 2. odpisové skupině - 21 430,-- Kč 7. odpisová skupina - technické zhodnocení realizované zřizovatelem - 1 927 326,76 Kč + 241 637,-- Kč
20.12.2018
Verifikováno
FP-62540009-2018-0001
archivní
14.7.2017
FP 2018 - 3/2018
24.4.2018
0745/13/2018/RK
2017
FP-62540009-2017-0003
archivní
20.2.2017
FP 2017-1.verze v roce 2017-únor-Finanční plán 2017
18.4.2017
0727/14/2017/RK
FP-62540009-2017-0002
archivní
10.1.2017
FP 2017-2. verze - pořízení multifunkčního zařízení - investice
17.1.2017
0113/03/2017/RK
2016
FP-62540009-2016-0004
archivní
14.11.2016
FP 2016-4. verze - změna Investičního plánu. Žádáme o změnu čerpání IF-navýšení čerpání. Nákup souboru laboratorních stolů a demonstrační katedry do učebny fyziky.
29.11.2016
2040/39/2016/RK
FP-62540009-2016-0003
archivní
15.8.2016
FP 2016-3. verze - změna čerpání IF. Žádáme o změnu čerpání IF. Místo původně plánovaného nákupu monitorovacího systému, který bude součástí rekonstrukce elektřiny, nyní žádáme o nákup čistícího stroje.
23.8.2016
1525/26/2016/RK
FP-62540009-2016-0002
archivní
12.7.2016
FP 2016-2. verze - aktualizace FP 1. pololetí 2016
13.7.2016
Verifikováno
FP-62540009-2016-0001
archivní
4.3.2016
FP 2016-1.verze - provozní a přímé náklady
19.4.2016
0715/14/2016/RK
2015
FP-62540009-2015-0007
archivní
22.1.2016
4. verze aktualizace odpisového plánu
9.2.2016
verifikováno OAPŘ
FP-62540009-2015-0006
archivní
10.12.2015
3. verze plánu- doplnění všech schválených dotací, aktualizace odpisového plánu
31.12.2015
Verifikováno
FP-62540009-2015-0005
archivní
27.10.2015
2. verze plánu - změna investičního plánu, čerpání FRIM
3.11.2015
2017/33/2015/RK
FP-62540009-2015-0001
archivní
10.3.2015
1.verze plánu
7.4.2015
0678/12/2015/RK