Výdajový běžný 3
4200283349 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
17.4.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-82 929,59
     
Neznámá banka
    
17.4.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
82 929,59
     
Neznámá banka
    
16.4.2019
Odchozí platba
-123,15
9
308
 
4200315275
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
veřejnoprávní korporace
16.4.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-82 929,59
     
Neznámá banka
    
16.4.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
83 052,74
     
Neznámá banka
    
15.4.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-83 052,74
     
Neznámá banka
    
15.4.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
83 052,74
     
Neznámá banka
    
12.4.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-83 052,74
     
Neznámá banka
    
12.4.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
83 052,74
     
Neznámá banka