Výdajový běžný 3
4200283349 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
22.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
-48 588,57
     
Neznámá banka
    
22.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
48 588,57
     
Neznámá banka
    
21.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
-48 588,57
     
Neznámá banka
    
21.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
48 588,57
     
Neznámá banka
    
20.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
-48 588,57
     
Neznámá banka
    
20.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
48 588,57
     
Neznámá banka
    
16.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
-48 588,57
     
Neznámá banka
    
16.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
48 588,57
     
Neznámá banka