Výdajový běžný 3
4200283349 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
12.7.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-88 260,03
     
Neznámá banka
    
12.7.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
88 260,03
     
Neznámá banka
    
11.7.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-88 260,03
     
Neznámá banka
    
11.7.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
88 260,03
     
Neznámá banka
    
10.7.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-88 260,03
     
Neznámá banka
    
10.7.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
88 260,03
     
Neznámá banka