Výdajový běžný 3
4200283349 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
9.12.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-66 003,97
     
Neznámá banka
    
9.12.2019
Odchozí platba
-1 000,00
     
Neznámá banka
    
9.12.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
67 003,97
     
Neznámá banka
    
6.12.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-67 003,97
     
Neznámá banka
    
6.12.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
67 003,97
     
Neznámá banka
    
5.12.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-67 003,97
     
Neznámá banka
    
5.12.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
67 003,97
     
Neznámá banka
    
4.12.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-67 003,97
     
Neznámá banka
    
4.12.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
67 003,97
     
Neznámá banka