MA-G21
4200243195 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
20.11.2017
Příchozí platba
53 939,27
   
1200102487
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
veřejnoprávní korporace