II/128, II/150 Lukavec-hr.kraje
4200201366 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
4.12.2019
Příchozí platba
1 200,00
2310213
308
 
4200010009
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
4.12.2019
Odchozí platba
-1 200,00
9
308
 
4050005000
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu