II/347 Čejov - půrtah
4200199227 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
18.2.2019
Příchozí platba
199 771,00
2310191
308
 
4200010009
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
18.2.2019
Odchozí platba
-199 771,00
18528
308
 
1557041621
0100
Komerční banka, a. s.
 
HBH Projekt s.r.o.
44961944
práv. osoba - s.r.o.