II/347 Čejov - půrtah
4200199227 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
17.10.2018
Příchozí platba
417 813,00
2310191
308
 
4200010009
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
17.10.2018
Odchozí platba
-417 813,00
18288
308
 
1557041621
0100
Komerční banka, a. s.
 
HBH Projekt s.r.o.
44961944
práv. osoba - s.r.o.