Učit se společně, růst individuálně
4200192818 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
20.5.2019
Odchozí platba
-108 494,11
18004
308
 
249578094
0300
Českosl. obch. banka, a.s
 
Asociace supervizorů pomáhajících profesí
22763431
zapsaný spolek
20.5.2019
Odchozí platba
-170 500,00
2019295
308
 
3110591001
2010
FIO banka
 
CURATIO EDUCATION s.r.o.
03110591
práv. osoba - s.r.o.
20.5.2019
Odchozí platba
-977,00
52019
308
 
188268809
0300
Českosl. obch. banka, a.s
 
Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace
71184449
příspěvková org.