Výdajový běžný 2
4200143389 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
15.10.2018
Odchozí platba
-119,07
     
Neznámá banka
    
15.10.2018
Příchozí platba
50 000,00
9
308
 
4050004999
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Občanské sdružení Život
62797549
práv. osoba - nespecif.