Výměna zkušeností
4200134255 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
11.7.2018
Odchozí platba
-3 806,37
   
DE22370100500227620505
PBNK
Deutsche Postbank AG
    
11.7.2018
Odchozí platba
-36 007,95
   
AT703271500000707810
RLNW
Raiffeisenkasse
    
11.7.2018
Příchozí platba
233 942,58
2310130
308
 
4200010009
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
10.7.2018
Příchozí platba
62 138,42
2310130
308
 
4200010009
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
10.7.2018
Odchozí platba
-23 111,00
201810203
308
 
6871400277
0100
Komerční banka, a. s.
 
BOKS s.r.o.
60700203
práv. osoba - s.r.o.