II/353 Stáj - Zhoř
4200134239 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
15.2.2019
Příchozí platba
260 150,00
2310128
308
 
4200010009
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
15.2.2019
Odchozí platba
-260 150,00
81000199
308
 
318042681
0100
Komerční banka, a. s.
 
PROfi Jihlava spol. s r. o.
18198228
práv. osoba - s.r.o.