II/353 Stáj - Zhoř
4200134239 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
22.11.2017
Odchozí platba
-73 660,00
9
308
 
2401315133
2010
FIO banka
 
Koumarová Marta
 
občan
22.11.2017
Odchozí platba
-73 600,00
9
308
 
2401315133
2010
FIO banka
 
Koumarová Marta
 
občan
21.11.2017
Příchozí platba
153 945,00
2310128
308
 
4200010009
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
veřejnoprávní korporace
21.11.2017
Odchozí platba
-6 685,00
17022
308
 
670100-2203183301
6210
BRE Bank (mBank)
 
Jelínek Boleslav
66547075
podnikatel - OSVČ