II/353 Stáj - Zhoř
4200134239 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
20.9.2017
Příchozí platba
1 815,00
2310128
308
 
4200010009
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
veřejnoprávní korporace
20.9.2017
Odchozí platba
-1 815,00
170100040
308
 
2900217626
2010
FIO banka
 
GEODEZIE ŠTEKL, s.r.o.
26953161
práv. osoba - s.r.o.