II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028
4200134175 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
17.10.2018
Příchozí platba
18 597 924,55
41340122
308
 
94-32925681
0710
Česká národní banka, pobočka Brno
 
Kraj Vysočina
70890749
veřejnoprávní korporace