II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028
4200134175 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
12.4.2019
Příchozí platba
13 651,00
2310122
308
 
4200010009
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
12.4.2019
Odchozí platba
-13 651,00
101190638
308
 
29639641
0100
Komerční banka, a. s.
 
Povodí Moravy, s.p., Brno
70890013
státní podnik (organizace)