II/602 hr.kr.-Pelhř, 4.st.(ok.Ji-V.Mez-kř.III/3904
4200112769 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
20.9.2017
Odchozí platba
-500,00
211351
308
 
80012-3723001
0710
Česká národní banka, pobočka Brno
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
01312774
organizační složka státu