II/349 Svatoslav - Čechtín
4200112742 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
4.12.2019
Odchozí platba
-269,10
19112073
308
 
2051650408
2600
Citibank a.s.
 
NESS Czech s.r.o.
45786259
práv. osoba - s.r.o.
4.12.2019
Příchozí platba
269,10
2310114
308
 
4200010009
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu