II/152 Jaroměřice-Hrotovice-hr.kraje, 1.stavba
4200112689 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
19.9.2017
Odchozí platba
-500,00
2511664
308
 
80012-3723001
0710
Česká národní banka, pobočka Brno
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
01312774
organizační složka státu
19.9.2017
Příchozí platba
500,00
2310109
308
 
4200010009
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
veřejnoprávní korporace