II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
4200112638 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
15.2.2019
Odchozí platba
-47 976,00
1800001987
308
 
2019160003
6000
PPF banka a.s.
 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
04084063
práv. osoba - a.s.