ZBÚ - fond životního prostředí
4200019265 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
22.11.2017
Odchozí platba
-205 456,00
4222
308
 
107-1405220217
0100
Komerční banka, a. s.
 
Obec Obyčtov
00546739
obec
22.11.2017
Odchozí platba
-626 671,00
4222
308
 
108656415
0300
Českosl. obch. banka, a.s
 
VODOVODY A KANALIZACE
60418885
sdružení
22.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
-11 774 113,51
     
Neznámá banka
    
22.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
12 606 240,51
     
Neznámá banka
    
21.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
-12 606 240,51
     
Neznámá banka
    
21.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
12 606 240,51
     
Neznámá banka
    
20.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
-12 606 240,51
     
Neznámá banka
    
20.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
12 606 240,51
     
Neznámá banka
    
16.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
-12 606 240,51
     
Neznámá banka
    
16.11.2017
Cash Pooling/Account Sweeping
12 606 240,51
     
Neznámá banka