Fond Vysočiny
4050005211 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
20.2.2018
Odchozí platba
-77 656,00
5937117
308
 
19-1421261
0100
Komerční banka, a. s.
 
Městský úřad Humpolec
00248266
obec
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-55 201 658,03
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
55 279 314,03
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-55 279 314,03
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
55 279 314,03
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-55 279 314,03
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
55 279 314,03
     
Neznámá banka