NÁHRADY ŠKOD DLE ZÁKONA Č. 115/2000 SB.
CELKOVÝ PŘEHLED
 
1. pololetí
2. pololetí
celkem za rok
počet žadatelů
částka v Kč
počet žadatelů
částka v Kč
počet žadatelů
částka v Kč
2003
kormorán velký
3
539 442,6
1
81 507,0
4
620 949,6
vydra říční
7
141 588,0
10
186 630,0
17
328 218,0
celkem
10
681 030,6
11
268 137,0
21
949 167,6
2004
kormorán velký
2
337 224,0
0
 
2
337 224,0
vydra říční
22
410 398,5
18
470 069,0
40
880 467,5
celkem
24
747 622,5
18
470 069,0
42
1 217 691,5
2005
kormorán velký
5
527 181,0
2
119 950,0
7
647 131,0
vydra říční
27
350 480,0
18
709 397,1
45
1 059 877,1
celkem
32
877 661,0
20
829 347,1
52
1 707 008,1
2006
kormorán velký
8
1 328 157,2
1
50 250,0
9
1 378 407,2
vydra říční
40
643 691,0
35
952 982,5
75
1 596 673,5
celkem
48
1 971 848,2
36
1 003 232,5
84
2 975 080,7
2007
kormorán velký
7
984 748,1
4
145 828,6
11
1 130 576,7
vydra říční
49
703 745,0
41
989 746,0
90
1 693 491,0
celkem
56
1 688 493,1
45
1 135 574,6
101
2 824 067,7
2008
kormorán velký
5
768 212,5
7
524 918,5
12
1 293 131,0
vydra říční
43
639 498,0
34
747 498,5
77
1 386 996,5
celkem
48
1 407 710,5
41
1 272 417,0
89
2 680 127,5
2009
kormorán velký
8
1 379 092,5
2
75 184,0
10
1 454 276,5
vydra říční
37
677 045,0
33
773 618,0
70
1 450 663,0
celkem
45
2 056 137,5
35
848 802,0
80
2 904 939,5
2010
kormorán velký
12
1 707 437,5
1
129 513,0
13
1 836 950,5
vydra říční
33
749 251,0
30
742 308,0
63
1 491 559,0
celkem
45
2 456 688,5
31
871 821,0
76
3 328 509,5
2011
kormorán velký
11
1 037 468,8
1
317 349,0
12
1 354 817,8
vydra říční
25
761 823,0
30
797 508,0
55
1 559 331,0
bobr evropský
0
 
1
64 400,0
1
64 400,0
celkem
36
1 799 291,8
32
1 179 257,0
68
2 978 548,8
2012
kormorán velký
9
999 005,0
6
254 269,0
15
1 253 274,0
vydra říční
25
805 119,0
28
960 375,0
53
1 765 494,0
celkem
34
1 804 124,0
34
1 214 644,0
68
3 018 768,0
2013
kormorán velký
6
853 180,0
2
549 082,0
8
1 402 262,0
vydra říční
21
596 487,0
35
1 041 619,0
56
1 638 106,0
celkem
27
1 449 667,0
37
1 590 701,0
64
3 040 368,0
2014
vydra říční
22
667 052,0
30
936 279,0
52
1 603 331,0
celkem
22
667 052,0
30
936 279,0
52
1 603 331,0
2015
vydra říční
24
749 123,0
32
1 058 645,0
56
1 807 768,0
celkem
24
749 123,0
32
1 058 645,0
56
1 807 768,0
2016
vydra říční
30
869 450,0
26
707 811,0
56
1 577 261,0
celkem
30
869 450,0
26
707 811,0
56
1 577 261,0
2017
vydra říční
36
1 312 940,0
41
1 062 455,0
77
2 375 395,0
bobr evropský
0
 
1
30 958,0
1
30 958,0
celkem
36
1 312 940,0
42
1 093 413,0
78
2 406 353,0
2018
vydra říční
42
1 143 641,0
31
1 205 966,0
73
2 349 607,0
bobr evropský
0
 
1
66 142,0
1
66 142,0
celkem
42
1 143 641,0
32
1 272 108,0
74
2 415 749,0
2019
vydra říční
50
1 663 487,0
34
1 148 865,0
84
2 812 352,0
bobr evropský
0
 
1
9 000,0
1
9 000,0
kormorán velký
0
 
3
146 973,0
3
146 973,0
vlk
0
 
1
15 000,0
1
15 000,0
celkem
50
1 663 487,0
39
1 319 838,0
89
2 983 325,0
Celkový počet žádostí
DT_KDT_RZP_VYDRY_celkovy_prehled
1 / 3

Výše dotace v Kč
DT_KDT_RZP_VYDRY_celkovy_prehled
2 / 3

Zdroj dat: Datový sklad kraje Vysočina
DT_KDT_RZP_VYDRY_celkovy_prehled
3 / 3