Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
  
  
  
Oblast portálu
  
  
  
  
  
  
Přehled dotací CEDR podle obdobíPřehled dotací CEDR podle obdobíDT_JDT_CEDR_PrehledCEDRČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Přehled dotací CEDR podle dotačních titulůPřehled dotací CEDR podle dotačních titulůDT_JDT_CEDR_Prehled2CEDRČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Dotace obcím s vysokým podílem školních dětí dle rokuDotace obcím s vysokým podílem školních dětí dle rokuDT_KDT_RDETI_cpDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Mapa dotací obcím s velkým podílem školních dětíMapa dotací obcím s velkým podílem školních dětíDT_KDT_RDETI_mapDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Podíl dětí do 14 let v obcích VysočinyPodíl dětí do 14 let v obcích VysočinyDT_KDT_RDETI_podil_detiDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Graf vývoje obyvatel a dětí do 14 let Vysočiny v jednotlivých letechGraf vývoje obyvatel a dětí do 14 let Vysočiny v jednotlivých letechDT_KDT_RDETI_vyvoj_obceDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Dotační titul - statistika vybraného tituluDT_KDT_RDotaceDotaceeDotaceDemografieDotaceDalší data
12
Celkový přehled dotací na drobné vodohospodářské ekologické akceGrafický přehled nákladů a dotací na kanalizaciDT_KDT_Rkanalizace_CelkPrehledDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Přehled žadatelů kteří obdrželi dotaci na drobné vodohospodářské ekologické akce (kanalizace).Přehled žadatelů - náklady a dotace na kanalizaceDT_KDT_RKanalizace_zadateleDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Celkový přehled dotací na ochranu obecního nemovitého majetkuGrafy dotací na ochranu obecního majetkaDT_KDT_Rnemovitosti_celk_prehledDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Podrobný přehled obcí, které obdržely dotaci ve vybraném okrese.Dotace na ochranu obecního majetku dle objektů obcíDT_KDT_Rochrana_nemovitosti_detail_okrDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Podrobný přehled obcí, které obdržely dotaci ve vybraném roce.Dotace na ochranu majetku dle okresů a obcí v jdn. rocíchDT_KDT_Rochrana_nemovitosti_detail_rokuDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Celkový přehled dotací na program obnovy kulturních památekCelkový přehled v grafech programů obnovy kulturních památekDT_KDT_RPOKP_celk_prehledDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Detail programu obnovy kulturních památek ve vybraném okresuProgram obnovy kulturních památek - náklady a dotace dle roků a okresůDT_KDT_RPOKP_okr_detailDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Detail programu obnovy kulturních památek ve vybraném území ORPProgram obnovy kulturních památek dle ORPDT_KDT_RPOKP_orp_detailDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Přehled programu obnovy kulturních památek v okresech VysočinyProgram obnovy kulturních památek - celkový přehled okresůDT_KDT_RPOKP_prehled_okresyDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Celkový přehled programu obnovy kulturních památek v územích ORP VysočinyProgram obnovy kulturních památek - celkový přehled dle ORPDT_KDT_RPOKP_prehled_ORPDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Detail programu obnovy kulturních památek ve vybrané obci.Program obnovy kulturních památek - detail obceDT_KDT_rPOKP_vyber_obceDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Celkový přehled programu obnovy venkova VysočinyGrafický přehled -Program obnovy venkovaDT_KDT_RPOV_Celkovy_prehledDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Detail programu obnovy venkova Vysočiny ve vybrané obciProgram obnovy venkova - detail obceDT_KDT_RPOV_detail_obecDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Detail programu obnovy venkova Vysočiny ve vybaném okrese a vybraném roceProgram obnovy venkova - detail okresuDT_KDT_RPOV_detail_okresyDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Detail programu obnovy venkova Vysočiny ve vybaném území ORP a vybraném roceProgram obnovy venkova - detail ORPDT_KDT_RPOV_detail_orpDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Celková statistika POV Vysočiny dle okresů, využití programu obcemi do 1500 obyvatel.Program obnovy venkova - celková statistika okresůDT_KDT_RPOV_okresy_prehledDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Celková statistika POV Vysočiny dle území ORP, využití programu obcemi do 1500 obyvatelProgram obnovy venkova - celková statistika ORPDT_KDT_RPOV_orp_prehledDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Celkový přehled dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi.Celkový přehled dotací na studie a projektové dokumentace na ochranu před povodněmiDT_KDT_Rpovodne_CelkPrehledDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Přehled obcí, které obdržely dotaci na studie a projektové dokumentace opatření k ochr.před povodněmi.Přehled obcí, které obdržely dotaci na ochranu před povodněmi dle rokůDT_KDT_Rpovodne_zadateleDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Statistický přehled grantových programů eDotace - podle roku schválení programuDT_KDT_RSTAT_celkovy_prehled_GPDotaceeDotaceDemografieDotaceDalší data
1
Statistický přehled grantových programů eDotace - kumulativněDT_KDT_RSTAT_celkovy_prehled_GP_KumulDotaceeDotaceDemografieDotaceDalší data
2
FV - Celková statistika Fondu Vysočiny (od začátku existence)DT_KDT_RSTAT_FV_prehled_programu1DotaceeDotaceDemografieDotaceDalší data
3
Dotační tituly dle odboru garantaDT_KDT_RSTAT_OdboryDotaceeDotaceDemografieDotaceDalší data
11
Dotace obcím dle okresů a rokůDotace obcím dle okresů a rokůDT_KDT_RSTAT_okres_detaileDotaceDemografieDotaceDalší data
Schválená výše dotací dle sídla subjektů - OkresyMapové zobrazení schválené výše dotací dle okresů - abs. a na počet obyvatelDT_KDT_RSTAT_Okres_mDotaceeDotaceDemografieDotaceDalší data
4
Dotace obcím dle ORP a rokuDotace obcím dle ORP a rokuDT_KDT_RSTAT_orp_detaileDotaceDemografieDotaceDalší data
Schválená výše dotací dle sídla subjektů - ORPMapové zobrazení schválené výše dotací dle ORP v abs. a na počet obyvatelDT_KDT_RSTAT_Orp_mDotaceeDotaceDemografieDotaceDalší data
5
PRK - podpora cílů Programu rozvoje krajeFinanční podpora cílů Programu rozvoje Kraje Vysočina DT_KDT_RSTAT_Podpora_PRKDotaceeDotaceDemografieDotaceDalší data
6
Dotace obcí dle POU a rokůDotace obcí dle POU a rokůDT_KDT_RSTAT_pou_detaileDotaceDemografieDotaceDalší data
Schválená výše dotací dle sídla subjektů - PouMapový přehled dotací obcí dle POU v abs.a na počet obyvatelDT_KDT_RSTAT_pou_mDotaceeDotaceDemografieDotaceDalší data
5,5
Žadatelé - přehled dle četností žádostíDT_KDT_RSTAT_zadatele_cetnostDotaceeDotaceDemografieDotaceDalší data
7
Detail dotací na územně plánovací dokumentaci ve vybraném okreseDotace na územně plán.dokumentaci - detail okresuDT_KDT_RUDO_detail_okresyDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Detail dotací na územně plánovací dokumentaci ve vybraném území ORP. Parametr: ORPDotace na územně plán.dokumentaci - detail ORPDT_KDT_RUDO_detail_ORPDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Aktuální celkový přehled stavu dokumentací v obcíchGrafický celkový přehled stavu ÚPD na VysočiněDT_KDT_RUDO_dokumentaceDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Aktuální stav územně plánovací dokumentace v obcích - tabulkaPřehled o stavu ÚPD podle obcíDT_KDT_RUDO_dokumentace_obceDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Přehled dotací na územně plánovací dokumentaci podle okresůDotace na územně plán.dokumentaci - celkový přehled okresůDT_KDT_RUDO_okresy_prehledDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Přehled dotací na územně plánovací dokumentaci podle území ORPDotace na územně plán.dokumentaci - celkový přehled ORPDT_KDT_RUDO_ORP_prehledDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Celkový přehled dotací na územně plánovací dokumentaciGrafický přehled dotace na územně plán.dokumentaci v letech, okresech a typech dokumentacíDT_KDT_RUDO_Vysocina_1Dříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Celkový přehled nákladů a dotací na výstavbu a obnovu vodovodů a souvisejících stavebGraf nákladů a dotací na obnovu vodovodů v letechDT_KDT_Rvodovody_CelkPrehledDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
DT_KDT_RVodovody_hledej_dle_ica.rdlDT_KDT_RVodovody_hledej_dle_icaDotaceKrajské dotační tituly (Fond Vysočiny a eDotace) - KDT
Přehled žadatelů, kteří obdrželi dotaci na výstavbu a obnovu vodovodů a souvisejících objektůPřehled investorů, náklady a dotace na obnovu vodovodůDT_KDT_Rvodovody_zadateleDříve sledované dotaceČerpání rozpočtuDotaceDalší data
Radonový program - celkový přehledGrafyDT_KDT_RZP_radonDotaceOstatní dotaceDemografieDotaceDalší data
1
Radonový program - celkový přehledTabulkaDT_KDT_RZP_radon_cpDotaceOstatní dotaceDemografieDotaceDalší data
1
Detail dotací poskytovaných v rámci radonového programu na okresRadonový program - detail okresy dle rokůDT_KDT_RZP_radon_doOstatní dotaceDemografieDotaceDalší data
Radonový program - přehled v roce v okresechMapaDT_KDT_RZP_radon_sr_okr_mapDotaceOstatní dotaceDemografieDotaceDalší data
3
Radonový program - přehled v roce v ORPMapaDT_KDT_RZP_radon_sr_orp_mapDotaceOstatní dotaceDemografieDotaceDalší data
4
Náhrady škod dle zákona č. 115/2000 Sb. (Vydra, kormorán, bobr)Celkový přehled náhrad škodDT_KDT_RZP_VYDRY_celkovy_prehledDotaceOstatní dotaceDemografieDotaceDalší data
5
Náhrady škod dle zákona č. 115/2000 Sb. (Vydra, kormorán, bobr)Žadatelé - počty žádostí o dotaceDT_KDT_RZP_VYDRY1DotaceOstatní dotaceDemografieDotaceDalší data
7
Sport na VysočiněNULLRD_SPO_RSportAutoprovozDemografieDopravaDalší data
Přehled neziskových organizací dle právní formy a oblasti působnosti (sumář Partnerství)NNO z databáze PartnerstvíRG_RNO_Roblast_formaNeziskové organizaceDemografieRegistryRegistr neziskových organizací
Počet neziskových organizací v okresech a ORPSloučené databáze Partnerství a ARESRG_RNO_Rpocet_nnoNeziskové organizaceDemografieRegistryRegistr neziskových organizací
Číselník obcíPřehled obcí Kraje vysočina s prolinky na externí zdroje datRG_RUS_uiradr_obceRegistryÚzemní strukturaDemografieRegistryRegistr územní struktury
Rozvaha PO do roku 2009Výběr organizace a obdobíRozvaha_POPříspěvkové organizaceHospodaření PODemografiePříspěvkové organizaceDalší data
2
Rozvaha PO od roku 2010Výběr organizace a obdobíRozvaha_PO_2010Příspěvkové organizaceHospodaření PODemografiePříspěvkové organizaceDalší data
3
Kurzy devizového trhu ČNBVýběr: měna, datum od a datum doST_CNB_kurz_grafStatistikaData ČNBKurzy měnStatistikaData z ČNB
Kurzy devizového trhu (ČNB) - grafVýběr: měna, datum od a datum doST_CNB_kurz_graf_newStatistikaData ČNBKurzy měnStatistikaData z ČNB
Přímé zahraniční investiceVýběr dle období, oblasti, kraje a okresuST_CNB_PZIStatistikaData ČNBZahraniční investiceStatistikaData z ČNB
Demografické údaje dle okresůVýběr okresuST_CSU_DEM_okresyStatistikaČSÚDemografieStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
Demografické údaje obceVýběr okresu, obceST_CSU_demografieStatistikaČSÚDemografieStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
Srovnání krajů v ČR podle vybraného ukazatele z databáze KROKVýběr roku a ukazateleST_CSU_KROK_srovnani_krajuČSÚKROKStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
Srovnání okresů v ČR podle vybraného ukazatele z databáze KROKVýběr roku a ukazateleST_CSU_KROK_ukazatelČSÚKROKStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
Srovnání ORP na Vysočině podle vybraného ukazatele z databáze MOSVýběr roku a ukazateleST_CSU_MOS_ORPČSÚMOSStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
2
Srovnání obcí podle voleného ukazatele, seřazeno od nejvyšší hodnoty do nejnižšíVýběr roku a ukazateleST_CSU_MOS_ukazatelČSÚMOSStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
6
Vybrané informace o obci, vybavenost, výměra, vývoj nezaměstnanosti, počet obyvatelVýběr okresu a obceST_CSU_obecČSÚMOSStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
5
Vybrané ukazetele o daném území ORP na VysočiněVýber obvodu ORPST_CSU_ORP_ukazateleČSÚMOSStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
1
Srovnání POU na Vysočině podle vybraného ukazatele z databáze MOSVýběr roku a ukazateleST_CSU_POU_srovnaniČSÚMOSStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
4
Vybrané ukazetele o daném území POU na VysočiněVýber pověřeného obecního úřaduST_CSU_POU_ukazateleČSÚMOSStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
3
InflaceBez výběrových kritériíST_CSU_RInflaceStatistikaČSÚOstatní data ČSÚStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
Koeficient daníVýběr: rok, kraj, okresST_CSU_RKoef_daniČSÚOstatní data ČSÚStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
Vybrané údaje o okresuVýběr okresuST_CSU_RokresČSÚKROKStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
Vybrané údaje o krajiVýběr krajeST_CSU_RUkazatel_krajČSÚKROKStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
Demografie - porovnání oresůVýběr ukazatelů:počet obyvatel, průměrný věk, demografické údaje, údaje ze sčítání liduST_CSU_sr_DEM_okresyČSÚDemografieStatistikaSouhrnné a specifické databáze ČSÚ
CELKOVÉ HODNOCENÍModel komparace krajů - souhrnný výsledek všech ukazatelůCelkové hodnoceníJak se žije na VysočiněCelkové hodnoceníDemografieStatistikaDalší data
1
Overall AssessmentReport of Overall AssessmentOverall AssessmentCelkové hodnoceníDemografieStatistikaDalší data
- Inovační schopnostModel komparace krajů - výsledek ukazatelů z oblasti inovační schopnostiInovační schopnostJak se žije na VysočiněInovační schopnostDemografieStatistikaDalší data
3
Inovative potentialReport of Inovative potentialInovative potentialInovační schopnostDemografieStatistikaDalší data
Komparace krajů - vše v jednomStatické grafy komparace krajů, možnost stažení celého modelu do xlsKomparace krajůJak se žije na VysočiněCelkové hodnoceníDemografieStatistikaDalší data
6
- Kvalita životaModel komparace krajů - výsledek ukazatelů z oblasti kvality životaKvalita životaJak se žije na VysočiněKvalita životaDemografieStatistikaDalší data
4
Quality of LifeReport of Quality of LifeQuality of LifeKvalita životaDemografieStatistikaDalší data
- MakroekonomikaModel komparace krajů - výsledek ukazatelů z oblasti makroekonomikyMakroekonomikaJak se žije na VysočiněMakroekonomikaDemografieStatistikaDalší data
2
MacroeconomicsReport of MacroeconomicsMacroeconomicsMakroekonomikaDemografieStatistikaDalší data
Detailní data ukazatelů vstupijících do modeluZobrazení výkonové i dynamické složky, výběr ukazateleKomparace krajů s výběrem ukazateleJak se žije na VysočiněCelkové hodnoceníDemografieStatistikaDalší data
5
Comparsion of RegionsReport of Comparsion of Regions wiht choose an indicatorComparsion of RegionsCelkové hodnoceníDemografieStatistikaDalší data
Nezaměstnanost ČR se zeměmi EU, a vybranými ostatními zeměmiST_DZI_nezamestnanost_EUStatistikaData zahraničních institucíEurostatStatistikaData zahraničních institucí
ST_DZI_nezamestnanost_EU_detailNULLST_DZI_nezamestnanost_EU_detailData zahraničních institucíStatistikaData zahraničních institucí
Srovnání evropských NUTS3 dle vybraného ukazateleST_DZI_RSrovnani_NUTS3_CR_EUStatistikaData zahraničních institucíEurostatStatistikaData zahraničních institucí
Informace o vybrané NUST2 EvropyST_DZI_RVybrane_info_NUTS2StatistikaData zahraničních institucíEurostatStatistikaData zahraničních institucí
Informace o vybrané NUTS3 EvropyST_DZI_RVybrane_info_NUTS33StatistikaData zahraničních institucíEurostatStatistikaData zahraničních institucí
Jednotky požární ochranyPočty jednotek dle okresů a typů (parametr rok)ST_HAS_RPO_jednotkyHasičský záchranný sborJednotky Požární ochranyStatistikaData Požární ochrany
Rozmístění jednotek požární ochrany v obcích vybraného okresu, detail každé jednotkyNULLST_HAS_RPO_jednotky_detailHasičský záchranný sborStatistikaData Požární ochrany
Koncové prvky varování (sirény)Počty prvků dle umístění a majitele (parametr rok)ST_HAS_RPO_sirenyHasičský záchranný sborKoncové prvky varováníStatistikaData Požární ochrany
Událost - okresyPřehled dle skupinST_HAS_RPO_udalosti_okresyHasičský záchranný sborUdálostiStatistikaData Požární ochrany
Události - ORPPřehled dle skupinST_HAS_RPO_udalosti_ORPHasičský záchranný sborUdálostiStatistikaData Požární ochrany
Události - Kraj VysočinaCelkový přehledST_HAS_RPO_udalosti_VysHasičský záchranný sborUdálostiStatistikaData Požární ochrany
Měsíční nezaměstnanost v okresech Vysočiny (%)bez výběrových kritériíST_MPS_R_Okresy_VysData MPSVNezaměstnanost v okresechStatistikaData z MPSV
4
Dlouhodobá a krátkodobá nezaměstnanost - mapka ČRČtvrtletní datová sadaST_MPS_Rnez_kraje_doba_mapData MPSVNezaměstnanost v krajíchStatistikaData z MPSV
5
Dlouhodobá a krátkodobá nezaměstnanost (časová řada vybraného kraje)Čtvrtletní datová sada, pozastaveno vydávání z MPSVST_MPS_Rnez_kraje_doba_vyv_mapData MPSVNezaměstnanost v krajíchStatistikaData z MPSV
Ukazatele nezaměstnanosti v krajích ČR - mapkaměsíční datová sadaST_MPS_Rnez_kraje_mapData MPSVNezaměstnanost v krajíchStatistikaData z MPSV
2
Ukazatele nezaměstnanosti v krajích ČR - mapkaČtvrtletní datová sada, pozastaveno vydávání z MPSVST_MPS_Rnez_kraje_q_mapData MPSVNezaměstnanost v krajíchStatistikaData z MPSV
4
nez_kraje_q_vyv_mapNULLST_MPS_Rnez_kraje_q_vyv_mapData MPSVDemografieStatistikaData z MPSV
nez_kraje_vyvoj_mapNULLST_MPS_Rnez_kraje_vyvoj_mapData MPSVDemografieStatistikaData z MPSV
Nezaměstnanost v obcích Vysočiny - mapkaMPSV pozastavilo vydávání datové sadyST_MPS_Rnez_obceData MPSVNezaměstnanostStatistikaData z MPSV
7
ST_MPS_Rnez_obce_HB_mapST_MPS_Rnez_obce_HB_mapStatistikaData z MPSV
ST_MPS_Rnez_obce_JI_mapST_MPS_Rnez_obce_JI_mapStatistikaData z MPSV
ST_MPS_Rnez_obce_PE_mapST_MPS_Rnez_obce_PE_mapStatistikaData z MPSV
ST_MPS_Rnez_obce_TR_mapST_MPS_Rnez_obce_TR_mapStatistikaData z MPSV
ST_MPS_Rnez_obce_ZR_mapST_MPS_Rnez_obce_ZR_mapStatistikaData z MPSV
Ukazatele nezaměstnanosti v okresech - mapka ČRMěsíční datová sadaST_MPS_Rnez_okresy_mapData MPSVNezaměstnanost v okresechStatistikaData z MPSV
2
nez_okresy_vyvoj_mapNULLST_MPS_Rnez_okresy_vyvoj_mapData MPSVNezaměstnanostStatistikaData z MPSV
Nezaměstnanost v ORP Vysočiny - mapkaMPSV pozastavilo vydávání datové sadyST_MPS_Rnez_ORP_mapData MPSVNezaměstnanostStatistikaData z MPSV
6
nez_ORP_vyvoj_mapNULLST_MPS_Rnez_ORP_vyvoj_mapData MPSVDemografieStatistikaData z MPSV
Nezaměstnanost v krajích ČR za posledních 12 měsíců.Bez výběrových kritériíST_MPS_RNezam_krajeData MPSVNezaměstnanost v krajíchStatistikaData z MPSV
3
Nezaměstnanost v okresech ČR za poslední měsíc - grafBez výběrových kritériíST_MPS_RNezam_Okresy_posl_mData MPSVNezaměstnanost v okresechStatistikaData z MPSV
3
Nezaměstnanost v okresech Vysočiny - časová řada od roku 2001.NULLST_MPS_RNezam_Okresy_VysData MPSVNezaměstnanostStatistikaData z MPSV
Nezaměstnanost v ORP Vysočiny v posledních 12 měsících.MPSV pozastavilo vydávání datové sadyST_MPS_RNezam_ORP_VysData MPSVNezaměstnanostStatistikaData z MPSV
5
Srovnání nezaměstnanosti v ČR a na Vysočině, muži, ženy, celková nezaměstnanost.Bez výběrových kritériíST_MPS_RNezam_srovnaniData MPSVNezaměstnanostStatistikaData z MPSV
3
Nezaměstnanost v okresech ČR - mapkaBez výběrových kritériíST_MPS_RNezamestnanostData MPSVNezaměstnanost v okresechStatistikaData z MPSV
Vývoj nezaměstnanosti v čase podle vzdušné vzdálenosti od dálnice v kraji Vysočina.Bez výběrových kritériíST_MPS_RNezamestnanost_dalniceData MPSVNezaměstnanostStatistikaData z MPSV
4
Čtvrtletní zpráva o nezaměstnanosti.Bez výběrových kritériíST_MPS_RNezamestnanost_QData MPSVNezaměstnanostStatistikaData z MPSV
2
Průměrná mzda - mzdová a platová sféraBez výběrových kritériíST_MPS_RPrumerne_mzdyData MPSVPrůměrné mzdyStatistikaData z MPSV
krim_aktualne_2NULLST_PCR_Rkrim_aktualne_2Policie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Kraje - Kriminalita aktuálněVýběr dle měsíce, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rkrim_aktualne_3BezpečnostPolicie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
1
krim_akualne_2_dNULLST_PCR_Rkrim_akualne_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
krim_akualne_3_dNULLST_PCR_Rkrim_akualne_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - ČR - přehledBez výběrových kritériíST_PCR_Rkrim_celk_0Policie ČRKriminalitaStatistikaData z Policie ČR
3
krim_celk_2NULLST_PCR_Rkrim_celk_2Policie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
krim_celk_2_dNULLST_PCR_Rkrim_celk_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Kraje - Kriminalita celkemVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rkrim_celk_3Policie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
2
krim_celk_3_dNULLST_PCR_Rkrim_celk_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Okresy Vysočiny - Kriminalita celkemVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých okresůST_PCR_Rkrim_celk_4Policie ČRKriminalita v okresech VysočinyStatistikaData z Policie ČR
1
krim_celk_4_dNULLST_PCR_Rkrim_celk_4_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
krim_mladistvi_2NULLST_PCR_Rkrim_mladistvi_2Policie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
krim_mladistvi_2_dNULLST_PCR_Rkrim_mladistvi_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Kraje - Kriminalita mladistvých a nezletilýchVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rkrim_mladistvi_3Policie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
3
krim_mladistvi_3_dNULLST_PCR_Rkrim_mladistvi_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Okresy Vysočiny - Kriminalita mladistvých a nezletilýchVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých okresůST_PCR_Rkrim_mladistvi_4Policie ČRKriminalita v okresech VysočinyStatistikaData z Policie ČR
2
krim_mladistvi_4_dNULLST_PCR_Rkrim_mladistvi_4_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
krim_skup_2NULLST_PCR_Rkrim_skup_2Policie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
krim_skup_2_dNULLST_PCR_Rkrim_skup_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Kraje - Kriminalita podle skupinVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rkrim_skup_3Policie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
4
krim_skup_3_dNULLST_PCR_Rkrim_skup_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Okresy Vysočiny - Kriminalita podle skupinVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých okresůST_PCR_Rkrim_skup_4Policie ČRKriminalita v okresech VysočinyStatistikaData z Policie ČR
3
krim_skup_4_dNULLST_PCR_Rkrim_skup_4_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Obvodní oddělení Vysočiny - Kriminalita celkemVýběr dle rokuST_PCR_RKrimi_celk_9Policie ČRKriminalitaStatistikaData z Policie ČR
1
ST_PCR_RKrimi_celk_9.rdlNULLST_PCR_RKrimi_celk_9_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Kraje - tabulkaVýběr dle krajeST_PCR_RKrimi_krajPolicie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
8
Mladiství a nezletilí - celkový přehled kriminality páchané mladistvými a nezletilýmiBez výběrových kritériíST_PCR_RKrimi_mladiPolicie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
13
Mladiství a nezletilí - trestné činy páchané ve vybraném krajiVýběr krajeST_PCR_RKrimi_mladi_krajPolicie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
14
Mladiství a nezletilí - trestné činy páchané v okresech VysočinyVýběr rokuST_PCR_Rkrimi_mladi_Vys_okreskrajPolicie ČRKriminalita v okresech VysočinyStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Kraje - přehledBez výběrových kritériíST_PCR_Rkrimi_prehledPolicie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
7
Absolutně - Okresy Vysočiny - tabulkaVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých okresůST_PCR_RKrimi_Vys_okresPolicie ČRKriminalita v okresech VysočinyStatistikaData z Policie ČR
6
Absolutně - NUTS2 - Nehody podle místaVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých NUTS2ST_PCR_Rnehody_misto_2BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
6
Absolutně - Kraje - nehody podle místaVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rnehody_misto_3BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
2
Absolutně - NUTS2 - Přehled dopravních nehodVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých NUTS2ST_PCR_Rnehody_prehled_2BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
5
nehody_prehled_2_dNULLST_PCR_Rnehody_prehled_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Kraje - Přehled dopravních nehodVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rnehody_prehled_3BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
1
nehody_prehled_3_dNULLST_PCR_Rnehody_prehled_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - NUTS2 - Nehody podle příčinyVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých NUTS2ST_PCR_Rnehody_priciny_2BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
7
Absolutně - Kraje - Nehody podle příčinyVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rnehody_priciny_3BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
3
Absolutně - NUTS2 - Nehody podle zaviněníVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých NUTS2ST_PCR_Rnehody_zavineni_2BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
8
Absolutně - Kraje - Nehody podle zaviněníVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rnehody_zavineni_3BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
4
obeti_2NULLST_PCR_Robeti_2Policie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
obeti_2_dNULLST_PCR_Robeti_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Kraje - Oběti trestné činnostiVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Robeti_3Policie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
5
obeti_3_dNULLST_PCR_Robeti_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Okresy Vysočiny - Oběti trestné činnostiVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých okresůST_PCR_Robeti_4Policie ČRKriminalita v okresech VysočinyStatistikaData z Policie ČR
4
obeti_4_dNULLST_PCR_Robeti_4_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
obeti_detailNULLST_PCR_Robeti_detailPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Oběti trestných činů - časové řady v grafech, nastránkováno dle krajůBez výběrových kritériíST_PCR_Robeti_grafyPolicie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
15
Oběti trestných činů - počty obětí v krajích podle věkových skupin. Prolink na detail kraje.Výběr roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Robeti_kraje_vekPolicie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
16
r_krim_celk_2NULLST_PCR_Rr_krim_celk_2Policie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
r_krim_celk_2_dNULLST_PCR_Rr_krim_celk_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - Kraje - Kriminalita celkemVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rr_krim_celk_3Policie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
9
r_krim_celk_3_dNULLST_PCR_Rr_krim_celk_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - Okresy Vysočiny - Kriminalita celkemVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých okresůST_PCR_Rr_krim_celk_4Policie ČRKriminalita v okresech VysočinyStatistikaData z Policie ČR
7
r_krim_celk_4_dNULLST_PCR_Rr_krim_celk_4_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - Obvodní oddělení Vysočiny - Kriminalita celkemVýběr dle rokuST_PCR_Rr_krim_celk_9Policie ČRKriminalitaStatistikaData z Policie ČR
2
r_krim_celk_9_dNULLST_PCR_Rr_krim_celk_9_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
r_krim_mladistvi_2NULLST_PCR_Rr_krim_mladistvi_2Policie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
r_krim_mladistvi_2_dNULLST_PCR_Rr_krim_mladistvi_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - Kraje - Kriminalita mladistvých a nezletilýchVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rr_krim_mladistvi_3Policie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
10
r_krim_mladistvi_3_dNULLST_PCR_Rr_krim_mladistvi_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - Okresy Vysočiny - Kriminalita mladistvých a nezletilýchVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých okresůST_PCR_Rr_krim_mladistvi_4Policie ČRKriminalita v okresech VysočinyStatistikaData z Policie ČR
8
r_krim_mladistvi_4_dNULLST_PCR_Rr_krim_mladistvi_4_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
r_krim_skup_2NULLST_PCR_Rr_krim_skup_2Policie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
r_krim_skup_2_dNULLST_PCR_Rr_krim_skup_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - Kraje - Kriminalita podle skupinVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rr_krim_skup_3Policie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
11
r_krim_skup_3_dNULLST_PCR_Rr_krim_skup_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - Okresy Vysočiny - Kriminalita podle skupinVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých okresůST_PCR_Rr_krim_skup_4Policie ČRKriminalita v okresech VysočinyStatistikaData z Policie ČR
9
r_krim_skup_4_dNULLST_PCR_Rr_krim_skup_4_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - NUTS - Nehody podle místaVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých NUTS2ST_PCR_Rr_nehody_misto_2BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
14
Relativně - Kraje - Nehody podle místaVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rr_nehody_misto_3BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
9
Relativně - NUTS2 - Přehled dopravních nehodVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých NUTS2ST_PCR_Rr_nehody_prehled_2BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
13
r_nehody_prehled_2_dNULLST_PCR_Rr_nehody_prehled_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - Kraje - Přehled dopravních nehodVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rr_nehody_prehled_3BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
9
r_nehody_prehled_3_dNULLST_PCR_Rr_nehody_prehled_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - NUTS2 - Nehody podle příčinyVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých NUTS2ST_PCR_Rr_nehody_priciny_2BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
15
Relativně - Kraje - Nehody podle příčinyVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rr_nehody_priciny_3BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
10
Relativně - NUTS2 - Nehody podle zaviněníVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých NUTS2ST_PCR_Rr_nehody_zavineni_2BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
16
Relativně - Kraje - Nehody podle zaviněníVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rr_nehody_zavineni_3BezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - srovnání krajů a oblastí ČRStatistikaData z Policie ČR
11
r_obeti_2NULLST_PCR_Rr_obeti_2Policie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
r_obeti_2_dNULLST_PCR_Rr_obeti_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - Kraje - Oběti trestné činnostiVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rr_obeti_3Policie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
12
r_obeti_3_dNULLST_PCR_Rr_obeti_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Relativně - Okresy Vysočiny - Oběti trestné činnostiVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých okresůST_PCR_Rr_obeti_4Policie ČRKriminalita v okresech VysočinyStatistikaData z Policie ČR
10
r_obeti_4_dNULLST_PCR_Rr_obeti_4_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
relativne_2NULLST_PCR_Rrelativne_2Policie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
relativne_2_dNULLST_PCR_Rrelativne_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
relativne_obj_3_dNULLST_PCR_Rrelativne_obj_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
skody_2NULLST_PCR_Rskody_2Policie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
skody_2_dNULLST_PCR_Rskody_2_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Kraje - Škody způsobené trestnou činnostíVýběr dle roku a kraje, proklik na detail jednotlivých krajůST_PCR_Rskody_3Policie ČRKriminalita v krajíchStatistikaData z Policie ČR
6
skody_3_dNULLST_PCR_Rskody_3_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Absolutně - Okresy Vysočiny - Škody způsobené trestnou činnostíVýběr dle roku, proklik na detail jednotlivých okresůST_PCR_Rskody_4Policie ČRKriminalita v okresech VysočinyStatistikaData z Policie ČR
5
skody_4_dNULLST_PCR_Rskody_4_dPolicie ČRDemografieStatistikaData z Policie ČR
Ukazetele regionálních účtů pro NUTS2NULLST_REG_Nuts2Regionální účtyRegionální účtyStatistikaRegionální databáze
Ukazatele regionálních účtů pro NUTS3NULLST_REG_Nuts3Regionální účtyRegionální účtyStatistikaRegionální databáze
Vysledovka PO do roku 2009Výběr organizace a obdobíVysledovka_POPříspěvkové organizaceHospodaření PODemografiePříspěvkové organizaceDalší data
3
Výsledovka PO od roku 2010Výběr organizace a obdobíVysledovka_PO_2010Příspěvkové organizaceHospodaření PODemografieDopravaDalší data
4
Lůžkový fond nemocnicVýkaz ÚZIS - výběr dle organizaceZD_DZO_RLuzkFPříspěvkové organizaceZdravotnictvíLůžkový fondZdravotnictvíDalší data
1
Průměrná ošetřovací doba v nemocnicích - třídění nemocnice, oborVýběr dle nemocniceZD_DZO_RLuzkFDobaNemPříspěvkové organizaceZdravotnictvíLůžkový fondZdravotnictvíDalší data
4
Průměrná ošetřovací doba v nemocnicích - třídění obor, nemocniceVýběr dle nemocniceZD_DZO_RLuzkFDobaOddPříspěvkové organizaceZdravotnictvíLůžkový fondZdravotnictvíDalší data
5
Počet hospitalizovaných v nemocnicích - třídění nemocnice, oborVýběr dle nemocniceZD_DZO_RLuzkFHospNemPříspěvkové organizaceZdravotnictvíLůžkový fondZdravotnictvíDalší data
8
Počet hospitalizovaných v nemocnicích - třídění obor, nemocniceVýběr dle nemocniceZD_DZO_RLuzkFHospOddPříspěvkové organizaceZdravotnictvíLůžkový fondZdravotnictvíDalší data
9
Průměrný počet lůžek v nemocnicích - třídění nemocnice, oborVýběr dle nemocniceZD_DZO_RLuzkFLuzkaNemPříspěvkové organizaceZdravotnictvíLůžkový fondZdravotnictvíDalší data
6
Průměrný počet lůžek v nemocnicích - třídění obor, nemocniceVýběr dle nemocniceZD_DZO_RLuzkFLuzkaOddPříspěvkové organizaceZdravotnictvíLůžkový fondZdravotnictvíDalší data
7
Obložnost v nemocnicích - třídění nemocnice, oborVýběr dle nemocniceZD_DZO_RLuzkFObloznostNemPříspěvkové organizaceZdravotnictvíLůžkový fondZdravotnictvíDalší data
2
Obložnost v nemocnicích - třídění obor, nemocniceVýběr dle nemocniceZD_DZO_RLuzkFObloznostOddPříspěvkové organizaceZdravotnictvíLůžkový fondZdravotnictvíDalší data
3
Statistika výjezdů v letech Tísňová výzva, primár, sekundár, jiná. Sestava bez výběrových kritériíZD_ZZS_RDruhVyzvyPříspěvkové organizaceZdravotnictvíDemografieZdravotnictvíDalší data
10
Statistika tísňových výzev - grafBez výběrových kritériíZD_ZZS_RTisnoveVyzvyPříspěvkové organizaceZdravotnictvíDemografieZdravotnictvíDalší data
12
Grafické znázornění výjezdů podle základen (různé ukazatele)Bez výběrových kritérií (delší doba zpracování)ZD_ZZS_RZakladnyPrehledZdravotnictvíDemografieZdravotnictvíDalší data
11
Příjmy - tabulkaPříjmy obcí a DSO, konsolidováno na úrovni krajeeko_1kraj_prijmy_1tabulkaEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOKrajDopravaEkonomika obcí
Příjmy - grafPříjmy obcí a DSO, konsolidováno na úrovni krajeeko_1kraj_prijmy_2grafEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOKrajDopravaEkonomika obcí
Příjmy - datasetPříjmy obcí a DSO, konsolidováno na úrovni krajeeko_1kraj_prijmy_4datasetEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOKrajDopravaEkonomika obcí
Výdaje - tabulkaVýdaje obcí a DSO, konsolidováno na úrovni krajeeko_1kraj_vydaje_1tabulkaEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOKrajDopravaEkonomika obcí
Výdaje - grafVýdaje obcí a DSO, konsolidováno na úrovni krajeeko_1kraj_vydaje_2grafEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOKrajDopravaEkonomika obcí
Výdaje - datasetVýdaje obcí a DSO, konsolidováno na úrovni krajeeko_1kraj_vydaje_4datasetEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOKrajDopravaEkonomika obcí
Příjmy a výdaje obceKonsolidováno na úrovni obceeko_4obce_vydaje_a_prijmyEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOObce a DSODopravaEkonomika obcí
Příjmy a výdaje DSO (dobrovolného svazku obcí)Konsolidováno na úrovni subjektueko_4dso_vydaje_a_prijmyEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOObce a DSODopravaEkonomika obcí
Příjmy - tabulkaPříjmy obcí a DSO podle okresů, konsolidováno dle okresůeko_2okres_prijmy_1tabulkaEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOOkresyDopravaEkonomika obcí
Příjmy - grafPříjmy obcí a DSO podle okresů, konsolidováno dle okresůeko_2okres_prijmy_2grafEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOOkresyDopravaEkonomika obcí
Příjmy - datasetPříjmy obcí a DSO podle okresů, konsolidováno dle okresůeko_2okres_prijmy_4datasetEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOOkresyDopravaEkonomika obcí
Výdaje - tabulkaVýdaje obcí a DSO podle okresů, konsolidováno dle okresůeko_2okres_vydaje_1tabulkaEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOOkresyDopravaEkonomika obcí
Výdaje - grafVýdaje obcí a DSO podle okresů, konsolidováno dle okresůeko_2okres_vydaje_2grafEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOOkresyDopravaEkonomika obcí
Výdaje - datasetVýdaje obcí a DSO podle okresů, konsolidováno dle okresůeko_2okres_vydaje_4datasetEkonomika obcíEkonomika obcí a DSOOkresyDopravaEkonomika obcí
Přehled stavu lékařské služby první pomociPřehled stavu lékařské služby první pomociZD_LPP_ROsetreniPříspěvkové organizaceZdravotnictvíDemografieZdravotnictvíDalší data
13
Počet zaměstnanců krajského úřadu ve fyzických osobách poslední měsícbez výběrových kritériíPočet zaměstnanců krajského úřadu ve fyzických osobách poslední měsícZaměstnanci a vzděláváníZaměstnanciProvozUkazatele z oblasti lidských zdrojů - ULZ
1
Počet zaměstnanců krajského úřadu v přepočtených osobáchbez výběrových kritériíPočet zaměstnanců krajského úřadu v přepočtených osobáchZaměstnanci a vzděláváníZaměstnanciProvozUkazatele z oblasti lidských zdrojů - ULZ
Informace o realizovaných projektech spolufinancovaných z EUVýběr konkrétního projektu, proklik na seznam projektů realizovaných odborem KrÚPR_DPA_Proj_rizeni_detail_projektProvoz úřaduProvozData provozních aplikací a databází - DPA
Plnění příjmů rozpočtu kraje za obdobíVýběr rokuRD_ROZ_RPlneni_prijmuEkonomikaRozpočetEkonomika KÚ - rozpočetDalší data
1
Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol (v tis. Kč)Výběr rok, paragraf, položka, účelový znak, KapitolaRD_ROZ_RCerpani_vydaju_rozpoctu_kraje_parametryEkonomikaRozpočetEkonomika KÚ - rozpočetDalší data
6
Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol za období (v tis. Kč) - sumářVýběr rokuRD_ROZ_RVydaje_kapitoly_prehledEkonomikaRozpočetEkonomika KÚ - rozpočetDalší data
4
Vývoj daňových příjmů kraje - srovnání vývoje daňových příjmůVýběr rokuRK_ROZ_RVyvoj_danovych_prijmu_krajeEkonomikaRozpočetEkonomika KÚ - rozpočetDalší data
2
Daňové příjmy - grafVýběr typu danědanEkonomikaRozpočetEkonomika KÚ - rozpočetDalší data
3
Číselník příspěvkových organizací Kraje VysočinaZobrazeno dle oblastíRG_RPO_Rciselnik_organizaciRegistryPříspěvkové organizaceRegistryDalší data
Celkový přehledSestavy dle počtu zaměstnanců, ORP, NACE a právní formyRG_RSB_Rcelk_prehledRegistryEkonomické subjektyRegistryDalší data
Firmy s 500 a více zaměstnancůFirmy s 500 a více zaměstnancůRG_RSB_Rfirmy_nad_500RegistryEkonomické subjektyRegistryDalší data
Finanční plán organizací zřizovaných Krajem Vysočina v kultuře a cestovním ruchuData pořizovaná předchozím způsobem (do roku 2014)PO_FPL_KU_financni_plany_plan_organizace_vcetne_zmenPříspěvkové organizaceFinanční plányPříspěvkové organizaceFinanční plány – FPL
1
Finanční plán výnosů a nákladů organizací ve školství - SUMÁŘ ODVĚTVÍBez výběrových kritériíPO_FPL_SK_financni_plan_sumar_odvetviFinanční plányPříspěvkové organizaceFinanční plány – FPL
Finanční plán organizace v letechVýběr organizacePO_FPL_SO_fin_plan_prehledFinanční plányPříspěvkové organizaceFinanční plány – FPL
Informační karta - dětské domovydetske_domovyPříspěvkové organizaceZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - domovy mládežedne 22.10.2015 skrývám, protože v ten čas už žádné domovy nemámedomovy_mladezeZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - domy dětí a mládežedomy_deti_a_mladezeZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - dopravaDP_SUS_RkartaPříspěvkové organizaceZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - cestovní ruchnahrazenaInformacni_karta_cest_ruchZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - kulturaInformacni_karta_organizace_v_kulturePříspěvkové organizaceZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - sociální věciInformacni_karta_organizace_v_soc_vecechPříspěvkové organizaceZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - cest ruchkarta_cest_ruchPříspěvkové organizaceZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - pedagogicko - psychologické poradnypedagogicko_psychologicke_poradnyPříspěvkové organizaceZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - střední školystredni_skolyPříspěvkové organizaceZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - základní školyzakladni_skolyPříspěvkové organizaceZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - základní umělecké školyzakladni_umelecke_skolyZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Informační karta - zdravotnictvíZD_DZO_RKartaZdravotnictviPříspěvkové organizaceZákladní informace POPříspěvkové organizaceDalší data
Finanční plán školských organizací zřizovaných Krajem VysočinaData pořizovaná předchozím způsobem (do roku 2014)PO FPL_SK_Financni_plany_EXPříspěvkové organizaceFinanční plányPříspěvkové organizaceFinanční plány – FPL
2
Finanční plán sociálních organizací zřizovaných Krajem VysočinaData pořizovaná předchozím způsobem (do roku 2014)PO_FPL_SO_financni_plany_plan_organizace_vcetne_zmen_EXPříspěvkové organizaceFinanční plányPříspěvkové organizaceFinanční plány – FPL
3
Finanční plán organizací zřizovaných Krajem Vysočina v dopravěData pořizovaná předchozím způsobem (do roku 2014)PO_FPL_DP_financni_plany_plan_organizace_vcetne_zmenPříspěvkové organizaceFinanční plányPříspěvkové organizaceFinanční plány – FPL
5
Finanční plán zdravotnických organizací zřizovaných Krajem VysočinaData nahrávaná z jednotného systému pro zdravotnictví (aktuální plán včetně vazby na hospodaření)PO_FPL_ZD_financni_plany_plan_organizacePříspěvkové organizaceFinanční plányPříspěvkové organizaceFinanční plány – FPL
0,9
Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol - roky (v tis. Kč)Výběr roků ke srovnáníRD_ROZ_RCerpani_vydaju_rozpoctu_kraje_podle_kapitol_rokyEkonomikaRozpočetEkonomika KÚ - rozpočetDalší data
5
Evropské projekty ve zdravotnictvíInformace o celkových příjmech a výdajích projektů, procentní podíl krajeRD_Projekty_zdravotnictviPříspěvkové organizaceZdravotnictvíZdravotnictvíDalší data
14
Měsíční zpráva o nezaměstnanostiBez výběrových kritériíST_MPS_Rnezamestnanost_v1Data MPSVNezaměstnanostStatistikaData z MPSV
Rozpočet a hosodaření populárněHlavní strana s proklikyEK_klikaci_mainEkonomikaRozpočet a hospodaření populárněEkonomika KÚ - rozpočetDalší data
Výkaz zisku a ztrátyHlavní strana s proklikyVykaz_Vysledovka_Kr_gEkonomikaÚčetní výkazy populárněEkonomika KÚ - účetnictvíDalší data
RozvahaHlavní strana s proklikyVykaz_Rozvaha_Kr_gEkonomikaÚčetní výkazy populárněEkonomika KÚ - účetnictvíDalší data
Dopravní nehody evidované Policí České republikyProkliky na mapovou kompozicinehody_useky_silnicBezpečnostPolicie ČRDopravní nehody - na území Kraje VysočinaStatistikaDalší data
Výsledovka PO graficky (klikací)Výběr organizace a obdobíVysledovka_po_gPříspěvkové organizaceHospodaření POPříspěvkové organizaceDalší data
5
Přehled veřejných zakázek Kraje VysočinaPR_DPA_VZ_PREHLED_casti_kraj_extTransparentní krajVeřejné zakázkyTransparentní krajData provozních aplikací a databází - DPA
Přehled veřejných zakázek příspěvkových organizací Kraje VysočinaPR_DPA_VZ_PREHLED_casti_po_extTransparentní krajVeřejné zakázkyTransparentní krajData provozních aplikací a databází - DPA
Přehled smluv Kraje VysočinaPR_DPA_smlouvy_newTransparentní krajSmlouvyTransparentní krajData provozních aplikací a databází - DPA
Investice a opravy do nemovitostíInvestice a opravy do nemovitostí Kraje Vysočina v užívání příspěvkových organizacíEK_8000_rozcestnik_POTransparentní krajInvestice do nemovitostíEkonomika KÚ - rozpočetDalší data
Transparentní účty Kraje VysočinaEK_ucty_transparentniTransparentní krajTransparentní účtyEkonomika KÚ - účetnictvíDalší data
Doklady dle vybraného dodavateleVýběr dle iča, nebo názvu, nebo části názvu dodavateleEK_klikaci_doklady_esu_likeTransparentní krajDokladyEkonomika KÚ - rozpočetDalší data
Počet neziskových organizací - kartogramSloučené databáze Partnerství a ARESRG_RNO_Roblast_okresNeziskové organizaceDemografieRegistryRegistr neziskových organizací
Doklady dle vybrané akceEK_klikaci_doklady_org_likeTransparentní krajDokladyEkonomika KÚ - účetnictvíDalší data
1 - 300Další